venres, 24 de decembro de 2010

Cos nosos mellores desexos...

A Asociación de Nais e Pais TEA, quere desexarlles Bo Nadal e un Felíz Aninovo.

Que o vindeiro ano sexa de boas novas para o colexio dos nosos cativos. Que as nosas demandas sexan escoitadas pola Administración e se poñan mans á obra para mellorar o Ensino Público de Ponteareas.

Nos seguiremos traballando. Nos atoparedes os vindeiros 24 e 31 de decembro polas rúas da vila informando a todo aquel que queira escoitarnos. Tamén estaremos os días 5 e 8 de xaneiro. A nosa base de
operacións estará na Praza da Igrexa. Éste será un traballo organizado dende a Federación de ANPAs de Ponteareas. 
 

Unha grande aperta para todos os que facedes que non decaigan os nosos ánimos.

xoves, 16 de decembro de 2010

¡DEBERIAVOS DAR VERGOÑA!

Así titulan os nosos rapaces e rapazas de 5º B este pequeno gran manifesto en prol da súa escola. Laura G., Laura P., Antía, Sonia, Estela e João, estiveron traballando para aportar ás suas reivindicacións por unha educación de calidade. Eles e mailos seus compañeiros e compañeiras da escola son as verdadeiras vítimas deste despropósito e teñen todo o dereito a protestar.


Compartimos con todxs vos, algo do seu traballo:

Poemas de Protesta

Aos baños imos.
¿Qué nos encontramos?
Os baños inundados.

No ximnasio moito medo temos
porque unha tella nos pode caer no cabelo.

No chan moito coidado 
porque está todo destrozado

A humidade entra 
polas paredes da biblioteca

Folga imos facer
para que o noso colexio non volva a crecer.

Moito queren avanzar
pero o noso colexio non queren arreglar.


Cousas que queremos que arranxedes ou que queremos que poñades

 1. Queremos que poñades enchufes nas aulas que o precisen. 
 2. Queremos que arranxedes os retretes dos baños e que tamén os limpedes. 
 3. Queremos que poñades no seu sitio, nas aulas prefabricadas, o encerado. 
 4. E o máis importante de todo: ¡NON QUEREMOS O EDIFICIO NOVO! ¡DEBERÍAVOS DAR VERGOÑA!

luns, 6 de decembro de 2010

Asamblea Extraordinaria ABERTA

O vindeiro mércores, 15 de decembro de 2010, no Salón de Actos do IES Val do Tea (Rúa Feliciano Barrera, 15) ás 19:30h en primeira convocatoria e ás 20:00h en segunda convocatoria, celebraráse unha Asemblea Extraordinaria con carácter ABERTO, co seguinte 

ORDE DO DÍA:

 • Información da derradeira reunión en Xefatura Territorial.
 • Medidas a tomar a partires do mes de xaneiro de 2011.
A TÚA ASISTENCIA É MOI IMPORTANTE

venres, 3 de decembro de 2010

Apoio masivo nas dúas xornadas de protesta pola situación do CEIP Fermín Bouza Brey


As protestas levadas a cabo polos pais e nais do CEIP Fermín Bouza Brey de Ponteareas pódense calificar como resposta masiva. O día 30 secundaron a protesta un total de cincocentos alumnos e alumnas de 610 e o día 2 aínda foron máis: 516 que non asistiron ás clases. E isto sen contar aos rapaces e rapazas do CRA das parroquias que secundaron estas protestas cun 90% de inasistencias.

Queremos salientar o gran esforzo destes pais e nais que nun acto de gran conciencia social e colectiva, apoiaron esta protesta tendo, nalguns casos, que pedir días no traballo ou quedar cos nenos e nenas dos que non podían faltar aos seus empleos.

Queda de manifesto a convicción da maioría de colectivos de Ponteareas do necesario investimento que habería que facer en educación na nosa vila. Isto queda representado non só nestas protestas masivas e apoiadas polo resto de ANPAs, se non tamén nas resolucións tomadas nos Consellos Escolares Municipais onde quedan reflexados o resto destes colectivos.

Na reunión mantida o día 1, se chegou a un acordo sobre o cambio da orientación do aulario. Petición feita polo Concello e maila directiva do centro.

Da reforma do edificio principal, a outra esixencia por parte da comunidade educativa non se da solución inmediata, senon que nos reiteran que se fará despois do aulario e habendo cartos.
Tamén nos chamaron egoístas por non pensar que todas as escolas da provincia están nas mesmas condicións e pedir somentes para a nosa, un argumento que pon de manifesto o recoñecemento da súa propia incapacidade para sacar adiante a Educación Pública.

Soubemos que a rezonificación á que se comprometeron na primeira reunión fai xa máis dun ano, ainda non a empezaron. O Xefe Territorial volveuse comprometer a falar co Servizo de Inspección Educativa en xaneiro ou febreiro para levala a cabo e, unha vez feita, sacar unha unidade por curso ata acadar as tres liñas aceptables no centro.

A directiva da ANPA deste colexio público non considera que o acadado nesta reunión, á que nen sequera fomos invitados formalmente, vaia solucionar a curto plazo o que levamos dous anos reivindicando. Algo que dende logo non nos vai impedir reiterar o noso dereito a esixir unha educación de calidade para os nosos cativos.

martes, 30 de novembro de 2010

CINCOCENTOS ALUMNOS DO C.E.I.P. FERMIN BOUZA BREY NON ASISTEN A CLASE.


C.E.I.P. Fermín Bouza Brey ás nove da mañán de hoxe, hora de entrada dos cativos
Exactamente 500 alumnos non asistiron hoxe ó seu colexio como protesta pola situación na que se atopa o centro debido á deixadez das administracións públicas.

Dende a ANPA Tea queremos lembrarlle tanto á Consellería como ao Concello, que a situación que sofre o centro, tanto pola masificación como pola falla de mantemento, xa non é sostible para os pais e nais de Ponteareas, que reclamamos o arranxo urxente do centro, dado que as condicións que teñen que soportar os nosos fillos e fillas tódolos días raia nalgúns casos a insalubridade.

Queremos agradecer a tódolos pais e nais o esforzo que isto supón e esperamos que as administracións se den conta que o que reclamamos é solamente un centro digno no que as inundacións de augas fecais, os fallos de electricidade e a masificación queden como recordo doutros tempos.

martes, 23 de novembro de 2010

Nota protesta

Estimado pai/nai:

Dirixímonos a vostede co fin de informarlle das protestas dos vindeiros días 30 de novembro e 2 de decembro. 
Na derradeira Asemblea Extraordinaria da ANPA, decidíuse por maioría absoluta a inasistencia dos alumnos/as como protesta pola situación que leva sufrindo o centro dende fai xa moitos anos e pola inminente construcción do novo aulario.

Como xa sabe, os nenos e nenas do CEIP Fermín Bouza Brey carecen dunhas condicións aptas de habitabilidade, seguridade e hixiene debido a masificación, a falta de mantemento e ao insuficiente persoal de limpeza.

Debido a todo isto agradeceríamos a súa solidariedade. Deixámolo á súa consideración.

martes, 16 de novembro de 2010

Asamblea Extraordinaria Aberta

A Asociación de Nais e Pais Tea, do C.E.I.P. Fermín Bouza Brey de Ponteareas, convócate a unha Asamblea Extraordinaria que se celebrará o vindeiro mércores 17 de novembro de 2010 ás 19:30h en primeira convocatoria e ás 20:00h en segunda convocatoria, no Centro Social (Rúa Oriente), co seguinte Orde do Día:
 1. Situación do Centro: tratarémos o tema do novo aulario e as posibles medidas a tomar (peche do Centro, ausencia de alumnxs, etc).
 2. Rogos e preguntas.

Dada a importancia e urxencia desta Asemblea, pregamos a asistencia de todos os socios e non socios.

martes, 9 de novembro de 2010

Extracto Legislación Educativa vigente

Extracto enviado por unha nai preocupada e implicada coa situación dos nenos e nenas do Bouza Brey. Para que abramos ben os ollos.
Grazas Vicky.

Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero de 2010

Artículo 3. Requisitos de instalaciones comunes a todos los centros.

1. Todos los centros docentes que impartan las enseñanzas de educación infantil de segundo ciclo, educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional se ajustarán a lo establecido en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, en la Ley Orgánica 2/2006, de Educación y en las normas que las desarrollen, así como a lo dispuesto en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de Edificación.

2. Los centros docentes mencionados en el apartado anterior deberán cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos relativos a las instalaciones:

a) Situarse en edificios independientes, destinados exclusivamente a uso escolar, si bien sus instalaciones podrán ser utilizadas fuera del horario escolar para la realización de otras actividades de carácter educativo, cultural o deportivo. En el caso de centros docentes que impartan el segundo ciclo de educación infantil, tendrán, además, acceso independiente del resto de instalaciones.

b) Reunir las condiciones de seguridad estructural, de seguridad en caso de incendio, de seguridad de utilización, de salubridad, de protección frente al ruido y de ahorro de energía que señala la legislación vigente. Asimismo, deberán cumplir los requisitos de protección laboral establecidos en la legislación vigente.

c) Tener, en los espacios en los que se desarrolle la práctica docente ventilación e iluminación natural y directa desde el exterior.

d) Disponer de las condiciones de accesibilidad y supresión de barreras exigidas por la legislación relativa a las condiciones básicas de accesibilidad universal y no discriminación de personas con discapacidad, sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse.

e) Disponer como mínimo de los siguientes espacios e instalaciones:
 • Despachos de dirección, de actividades de coordinación y de orientación.
 • Espacios destinados a la administración.
 • Sala de profesores adecuada al número de profesores.
 • Espacios apropiados para las reuniones de las asociaciones de alumnos y de madres y padres de alumnos, en el caso de centros sostenidos con fondos públicos.
 • Aseos y servicios higiénico-sanitarios adecuados al número de puestos escolares, a las necesidades del alumnado y del personal educativo del centro, así como aseos y servicios higiénico-sanitarios adaptados para personas con discapacidad en el número, proporción y condiciones de uso funcional que la legislación aplicable en materia de accesibilidad establece.
 • Espacios necesarios para impartir los apoyos al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
3. Los centros docentes que impartan la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y/o el bachillerato deberán contar, además con:
 • Un patio de recreo, parcialmente cubierto, susceptible de ser utilizado como pista polideportiva, con una superficie adecuada al número de puestos escolares. En ningún caso será inferior 900 metros cuadrados.
 • Biblioteca, con una superficie, como mínimo, de 45 metros cuadrados en los centros que impartan la educación primaria, y 75 metros cuadrados en los centros que impartan la educación secundaria obligatoria o el bachillerato.
 • Un gimnasio con una superficie adecuada al número de puestos escolares.
 • Todos los espacios en los que se desarrollen acciones docentes, así como la biblioteca, contarán con acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en cantidad y calidad adecuadas al número de puestos escolares, garantizando la accesibilidad a los entornos digitales del alumnado con capacidades diferentes.
Este es el link del Decreto: http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/12/pdfs/BOE-A-2010-4132.pdf

luns, 8 de novembro de 2010

Semana de reunións

Nesta semana os membros da ANPA comezaremos unha rolda de reunións polas parroquias de Ponteareas co obxectivo de informar aos pais e nais que lles resulta máis difícil desplazarse ao centro.

Comezaremos hoxe en Areas (Casa da Cultura), o mércores nos pasaremos por Moreira (Rectoral) e remataremos en Xinzo (Casa da Cultura).

Todas as reunións serán ás 20:00h.

O tema principal será a situación actual do centro, aínda que se temos tempo, atenderemos outros temas que se consideren importantes.

Pregamos difusión para que ninguén se quede sin esta información que consideramos moi importante.

luns, 25 de outubro de 2010

Asamblea Xeral Ordinaria 2010/2011

O vindeiro xoves 28 de outubro de 2010 ás 18:30h en primeira convocatoria é as 19:00h en segunda convocatoria.

Orde do día:
 1. Lectura e aprobación da acta anterior
 2. Memoria de actividades
 3. Estado de contas
 4. Eleccións para cargos baleiros
 5. Informe da directiva
 6. Aparcadoiro Corpus
 7. Asuntos varios e preguntas
Pregamos a túa asistencia.

mércores, 13 de outubro de 2010

Resolución concurso de fotografía para as ANPA II


Gustaríanos informarvos de que a ANPA Tea do C.E.I.P. Fermín Bouza Brey de Ponteareas, gañou o Concurso de Fotografía organizado pola Federación Provincial de ANPA de centros públicos de Pontevedra.

Levamos o 1º premio da categoría "En Negativo" de entre todas as escolas públicas da provincia de Pontevedra participantes no evento.
A reportaxe fotográfica está exposta na web da Federación.


O vindeiro sábado 23 de outubro celebraráse a recollida de premios nun acto incluído na Asemblea Xeral Ordinaria da FANPA.

Queremos dar as grazas a todos aqueles (no Concello de Ponteareas, Xefatura Territorial e Xunta) que pola súa falta de vontade e absoluta indiferenza cos nosos nenos e nenas, fixeron posible este premio.

Un saúdo.

xoves, 30 de setembro de 2010

Concurso de PINTURA RURAL INFANTIL


Convidámoste a participar. A ANPA faise cargo dos envíos. Tan só tráenos a túa obra calquera luns do mes de outubro, de 9 a dez da mañá e espera a que che demos a noraboa!

Bases do certame

Poderán participar todos os nenos e nenas que en curso escolar 2010-2011 cursen 1º, 2º, 3º ó 4º de primaria ( primeiro e segundo ciclo).

Os temas nos que esten inspiradas as obras deberán ter relación co medio agrícola (a vida nel, a súa conservación, o crecemento das plantas, os cultivos, o seu aproveitamento, etc.)

As obras que se presenten han de ser en formato horizontal e de medidas Din A-4 (21 X 29,7 cm), ou Din A-3 (29,7 x 42 cm).

Tanto a técnica como o estilo de pintura son libres. A única limitación é que teñen que ir en cores. Recoméndase a utilización daquelas técnicas que posibiliten o desenvolvemento creativo do neno na utilización das cores (ceras, guasch, acuarelas, etc), no canto dos lapis de cores, cos que os nenos obríganse a debuxar e non pintar.

Só se admitirá unha obra por alumno participante.

As obras serán avaliadas por un xurado no que terán representación personalidades do mundo da arte, do Ministerio de Educación e Cultura, de Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño de Fertiberia, S.A.

O xurado comunicará o seu veredicto antes do 12 de Novembro de 2010, podendo adxudicar todos os premios ou non.

O ditame do xurado, que terá carácter irrevogable, comunicarase directamente aos gañadores e a todos os centros participantes.
Fertiberia, S.A. resérvase o dereito de reprodución das obras presentadas ao Certame. As obras presentadas pasarán a ser propiedade de Fertiberia, S.A., quen se reserva todos os dereitos sobre as mesmas.

Os premios establecidos para os gañadores en este Certame Fertiberia de Pintura Rural Infantil son:

 • Bolsa de estudos de 6.000 euros e Gran Trofeo Fertiberia, viaxe e visita ao museo do Prado para o gañador, pai e/ou titor (co apoio da Fundación Amigos do Museo do Prado).
 • Bolsa de estudos de 3.000 euros para o 2º premio.
 • Bolsa de estudos de 2.500 euros para o 3er premio.
 • Bolsa de estudos de 2.000 euros para o 4º e 5º premio.
 • Visita guiada ao Museo do Prado dun colexio seleccionado entre os participantes no Certame Fertiberia (co apoio da Fundación Amigos do Museo do Prado).
 • Ademais, todos os participantes recibirán un diploma.


luns, 20 de setembro de 2010

Actividades Extraescolares - curso 2010 / 2011


DEBUXO:
· de 6 a 12 anos.
· luns de 17:00 a 18:00
· 12 €

MANUALIDADES:
· de 3 a 12 anos
· martes de 16:30 a 18:00
· 15 €
· aos irmáns se lles descontará 1 € por cada un ata un máximo de tres

TALKING:
· mércores
· de 6 a 8 anos: de 16:00 a 17:00
· de 9 a 12 anos: de 17:00 a 18:00
· 12 €
· no nº 1 (Nosa Sra. dos Remedios)

MULTIDEPORTE:
· de 3 a 5 anos
· mércores de 17:00 a 18:00
· 15 €
· aos irmáns se lles descontará 1 € por cada un ata un máximo de tres

XADREZ:
· de 6 a 12 anos
· mércores de 16:30 a 17:30
· 12 €

INFORMÁTICA:
· inicio:

-de 4 a 6 anos:
 • >luns de 16:30 a 17:30
-de 7 a 12 anos:
 • >mércores de 16:00 a 17:30
 • >venres de 17:30 a 19:00
· intermedio:

-de 7 a 12 anos:
 • >luns de 17:30 a 19:00
 • >mércores de 17:30 a 19:00
· avanzado:

-de 7 a 12 anos
-venres de 16:00 a 17:30

· 15 €
· no nº 1 (Nosa Sra. dos Remedios)

TÉCNICAS DE ESTUDO:
· de 8 a 12 anos
· xoves de 16:00 a 17:00
· 12 €

INICIACIÓN AO FRANCÉS:
· de 9 a 12 anos
· xoves de 17:00 a 18:00
· 12 €

IOGA:
· venres
· de 3 a 5 anos:
 • -de 16:00 a 16:30
 • -10 €
· de 6 a 8 anos:
 • -de 16:30 a 17:15
 • -12 €
· de 9 a 12 anos:
 • -de 17:15 a 18:15
 • -15 €
· o prezo inclúe pai/nai con fillo/a - un tercer membro custaría tan só 3 € máis
· no nº 1 (Nosa Sra. dos Remedios)

TALLER INFANTIL:
· de 3 a 5 anos
. venres de 16:00 a 17:30
· 1º trimestre: contacontos e teatro
· 2º trimestre: manualidades e reciclaxe
· 3º trimestre: cancións e baile
· 15 €
· aos irmáns se lles descontará 1 € por cada un ata un máximo de tres
·
no nº 1 (Nosa Sra. dos Remedios)

DANZA MODERNA:
· de 6 a 12 anos
· venres de 16:30 a 18:00
· 15 €

PISCINA E PAVILLÓN:
· información e inscripcións nas propias instalacións municipais


Os NON SOCIOS pagarán un recargo no prezo das actividades, incluidas as do pavillón e piscina. As actividades comezarán no mes de outubro.

venres, 17 de setembro de 2010

A la espera de conocer al detalle el nuevo proyecto del aulario para infantil que proyecta Educación


Los quebraderos de cabeza de las más de 600 familias y el medio centenar de profesores del Fermín Bouza Brey no acaban en las obras de mejora de las dos pistas. En realidad empiezan. Conseguir un patio cubierto, vigilar los nuevos canalones instalados en uno de los módulos (a su parecer demasiado estrechos) o luchar porque el nuevo aulario de infantil que proyecta Educación cambie de ubicación. Según los datos que manejan desde el Anpa, la nueva edificación estaría situada en las zonas de las pistas cementadas, lo que restaría espacio útil para los juegos. «Preferimos que quede en una zona de tierra, porque el actual campo de hierba no está muy bien», recuerdan los afectados. A los problemas con el lugar se unen los datos que le han llegado sobre el edificio. Aunque en un principio los planes eran crear unas instalaciones con aula de música, de psicomotricidad, gimnasio cubierto y crear un tejado para un patio de recreo sin problemas con la lluvia, ahora el nuevo diseño se ciñe a la construcción de las nueve aulas imprescindibles para albergar a los estudiantes que tiene el centro. El número de escolares aumentaría porque se llevará la cuarta línea a nuevos cursos, lo que irá progresivamente an ascenso.
http://www.lavozdegalicia.es/vigo/2010/09/17/0003_8729972.htm

Más de 600 escolares de Ponteareas, castigados sin patio

El mal estado de las pistas deportivas, tras ser usadas como aparcamiento, ha obligado a la dirección a precintarlas.


Suena el timbre y hay sorpresa. Aunque en el Fermín Bouza Brey, ya les quedan pocos motivos para alarmarse cuando surgen problemas en el viejo colegio. Claro que esta vez son nuevos. Ahora toca el turno de las pistas deportivas, deterioradas supuestamente por el uso como aparcamiento durante las fiestas. Debido a los huecos, destrozos y otros desperfectos, que podrían ser un peligro para los más de 600 pequeños que estudian allí, la dirección del centro decidió precintarla el primer día de clase.

La situación, en la que ya trabajan operarios del Ayuntamiento, ha provocado el enfado de los padres. «Ao remate do pasado curso estas pistas eran unha das poucas zonas do centro que estaban en bo estado e non requerían ningún tipo de arranxo... cousa que o tenente de alcalde, Juan Carlos González Carrera, correxiu rápidamente», apuntaron desde el Anpa.

Los afectados expresaron así su malestar con el edil tras la decisión de que las instalaciones exteriores del centro fueran utilizadas durante el pasado Corpus como lugar de estacionamiento con fines lucrativos, pese a la negativa por parte de la comunidad educativa y de la Consellería de Educación, que reclamaban su gratuidad o la inversión de los fondos en mejoras para el centro.

Otras mejoras

«A enorme cantidade de automóviles que, previo pago de dous euros cada un, aparcaron nas pistas durante máis de 24 horas que duraron as festas, favoreceron que o cemento rompera por todos lados», recordaron desde la asociación de padres y madres.

Al mismo tiempo, protestan por la falta de previsión que obligaron a realizar los trabajos cuando ya se habían iniciado las clases, pese a que los problemas de las pistas se produjeron antes del verano. Según se lamentan, los mismos retrasos se produjeron con el resto de mejoras comprometidas por el alcalde, Salvador González Solla, que no comenzaron hasta finales del mes de agosto, «en lugar de aprovechar el verano para que no interfirieran con la llegada de los docentes y de los niños a las instalaciones».

Laura Míguez
http://www.lavozdegalicia.es/vigo/2010/09/17/0003_8729971.htm

mércores, 15 de setembro de 2010

O C.E.I.P. FERMÍN BOUZA BREY COMEZA O CURSO COAS PISTAS DE DEPORTE PECHADAS

Como non podía ser de outra maneira, o colexio Fermín Bouza Brey de Ponteareas deu a benvida a este novo curso 2010-2011 coas pistas de deporte pechadas cun precinto.

O lamentable estado das pistas, cheas de buratos e fendiduras, podería provocar que os rapaces da escola romperan unha perna ao xogar enriba delas.

Ao remate do pasado curso, estas pistas eran unha das poucas zonas do centro que estaban en bo estado e non requerían ningún tipo de arranxo... cousa que o tenente de alcalde, Sr. González Carrera, corrixiu rápidamente.
Justificar a ambos lados
Estas pistas, ao igual que a totalidade das instalacións exteriores do centro, foron explotadas como aparcadoiro público durante as festas do Corpus por este político sen escrúpulos que ignorou a prohibición da Comunidade Educativa do centro e maila Consellería de Educación de utilizar a escola con fins lucrativos.

A enorme cantidade de automóviles que, previo pago de 2 € cada un, aparcaron nas pistas durante máis de 24h. que duraron as festas, favoreceron que o cemento rompera por todos lados.

O parcheado das pistas se realizou estando xa o curso comezado, pero aínda o tenente de alcalde non deu explicacións da finalidade dos cartos gañados cos aparcadoiros do Corpus, algo que os pais e nais de alumnos levan reclamado dende as festas.

martes, 10 de agosto de 2010

Los padres del Fermin Bouza Brey de Ponteareas denuncian que las obras de mejora aún no empezaron


El Anpa del colegio Fermín Bouza Brey ha expresado su preocupación porque las obras comprometidas de mejora del colegio aún no se hayan comenzado, pese a que ha pasado ya un mes y medio desde que los niños abandonaron las instalaciones. Los trabajos a los que se refieren, fueron comprometidos por el regidor, según la directiva de la asociación.

La promesa era que se instalaría un nuevo sistema de electricidad, que ya contaba con proyecto y presupuesto de la Diputación. «Las obras se iban a acometer ya, según la reunión mantenida en junio, y mes y medio de vacaciones después aún no se comenzó», recuerdan los afectados. En la misma situación se encuentran los trabajos de saneamiento general de las instalaciones.

Pese a que entraron las palas excavadoras en el interior del recinto, tampoco se han realizado las mejoras. A estos compromisos se une el de reparar y renovar los canalones.

Movilizaciones.

Todas estas obras fueron una demanda de los padres, que impulsaron diversas movilizaciones antes de que terminara el curso para protestar por el estado del colegio y su masificación. Al mismo tiempo, reclamaban a la Xunta la construcción de un nuevo centro en lugar de ampliar el mismo para dar cobertura a todos los menores que allí estudian.

Para los afectados la falta de actividad durante estos meses, que eran los elegidos para no entorpecer las clases, representa la «pasividad con la que actúan los políticos de nuestro Concello y la muestra de que les importa un pito la educación y el bienestar de los escolares».

Ante esta situación, desde el Anpa reclaman una solución inmediata a estos problemas, cuya falta de ejecudión radica, según ellos, en la poca voluntad del gobierno local.

http://www.lavozdegalicia.es/vigo/2010/08/10/0003_8659851.htm

venres, 30 de xullo de 2010

UN MES Y MEDIO DE VACACIONES Y LAS OBRAS DEL FERMIN BOUZA BREY SIN COMENZAR

Tres obras, sí tres, eran las que según nuestro "queridísimo" Alcalde, el Concello iba a acometer en el Fermín Bouza Brey, justamente en el momento que los niños no estuviesen en el Colegio.

 • La primera, la ejecución de la nueva instalación eléctrica, obra con estudio realizado y con presupuesto de la Diputación. Obra que se iba a acometer YA (según reunión mantenida en junio). Mes y medio de vacaciones y la obra sin comenzar.
 • La segunda, la renovación del saneamiento general del Centro, obra que se iba a comenzar la última semana del curso, pero según nuestro "queridísimo Alcalde" no se podían meter las palas excavadoras con los niños dentro por su seguridad (las palas entraron para hacer la pasarela). Mes y medio de vacaciones y la obra sin comenzar.
 • La tercera, la reparación y renovación de los canalones, mes y medio de vacaciones y la obra sin comenzar.

Esta es la pasividad con la que actúan los políticos de nuestro Concello y la muestra de que les importa un pito la educación y el bienestar de los escolares (por mucho que venda en prensa el SR. González Carrera diciendo lo contrario). y la prueba la tenemos en la citada pasarela que une el gimnasio con el edificio principal. Obra que se viene reclamando desde que el Caudillo era corneta, obra que como podéis observar necesita de unos estudios de ingeniería avanzados, obra que ha necesitado de un presupuesto igual o superior al del plan hidrográfico nacional.

Lo que está claro es que el problema no son los medios, sino la poca o ninguna voluntad que tienen la pandilla de impresentables que esconde el Concello y la Administración.

domingo, 27 de xuño de 2010

Resolución concurso de fotografía para as ANPA

Reunido o venres 18 de xuño ás 20:00 h na sede da Federación de ANPA de Pontevedra o xurado convocado para outorgar os premios do “Concurso de fotografía para as ANPA” resolve, por unanimidade conceder os premios tanto na categoría «en positivo» coma na categoría «en negativo» como se expresan a seguir:

Categoría en positivo:
 • 1º Premio: ANPA JOAQUÍN COSTA DO CEIP ÁLVAREZ LIMESES
 • 2º Premio: ANPA CELSO EMILIO FERREIRO DO CEIP DA XUNQUEIRA 1
 • 3º Premio: ANPA AGROMAR DO CEIP DE AGOLADA
Categoría en negativo:
 • ANPA TEA DO CEIP FERMÍN BOUZA BREY DE PONTEAREAS
 • 2º Premio: ANPA NOSA SEÑORA DA DORES DO CEIP NOSA SEÑORA DAS DORES DE FORCAREY
 • 3º Premio: ANPA OS VALADOS DO CEIP VILAVERDE
Conforme as bases, os premios entregaranse ao mesmo tempo que teña lugar a vindeira Asemblea Xeral da FANPA PONTEVEDRA; nesa ocasión, para recoller o premio terá que estar algún representante da citada ANPA.
----
Nos vindeiros días aparecerán publicados os traballos gañadores dos primeiros premios de ámbalas dúas categorías. Tanto o xurado como a Federación queren dar unha merecida en hora boa aos premiados, e tamén ofrecer testemuño do noso recoñecemento a todos os participantes polo seu traballo, que de verdade agradecemos. Non nos esquecemos de remitirvos o agasallo, un pendrive, a todas as ANPA participantes.

luns, 21 de xuño de 2010

A ANPA Tea apoia a protesta polo comedor do CEIP Ramiro Sabell

Hoxe celebrouse a protesta pola falta de limpeza e o impago das axudas por parte da Xunta ao comedor do C.E.I.P. Ramiro Sabell.
Esta protesta organizada pola ANPA Pena do Equilibrio, tamén reivindica que a xestión do comedor a leve a cabo a Xunta de Galicia.

Houbo algún que outro problema, xa que, tendo todo organizado e todos os permisos por parte dos pais e do centro, o director recibiu unha chamada da Consellería de Educación, prohibindo a comida-protesta no patio do recreo e tamén o uso das mesas e cadeiras fora do comedor.

Inda así, a protesta levouse a cabo nun pequeno porche adxacente ao comedor e comendo no chan.

Varios medios de comunicación fixéronse eco da protesta acudindo a grabar e entrevistar a algúns dos pais asistentes.


A ANPA Tea acudíu a apoiar e botar unha man cos nenos e nenas ao igual que a ANPA do IES Val do Tea, sempre tan xenerosos con todo aquelo que axude a mellorar a situación dos escolares.

sábado, 19 de xuño de 2010

MANIFESTACIÓN 18/06/2010 • Grazas a todos os pais e nais asistentes por facela posible.
 • Grazas ao resto de ANPAS tanto de colexios coma de institutos, por estar ao noso carón nesta loita.
 • Grazas a todos os colectivos e partidos políticos que se posicionaron públicamente na mesma opinión ca nós.
 • Grazas aos medios de comunicación por facerse eco das nosas reivindicacións.

A todos, vos decimos que isto non fixo máis que comezar. A ANPA Tea ten agora a tarea de supervisar o colexio durante ás vacacións, para coidar que se faga o prometido e que non se faga o que non queremos.

Temos uns meses máis relaxados pero non sabemos o que imos atopar en setembro. Seguiremos informandovos das novas que vaian surxindo.

Se alguén quere recibir esta información, que nos escriba ou nos envíe un correo-e.

Non pechamos por vacacións.
E sobor de todo: NON NOS MIRES, ÚNETE!

Trescientos padres piden un nuevo centro de primaria para Ponteareas.


Educación insiste en que sobran más de 150 plazas fuera del casco urbano y solo construirá un nuevo aulario.

La manifestación estuvo encabezada por el Anpa del Fermín Bouza Brey, que reclama obras de mejora.

«Non á masificación». Ese era la sentencia del día. Concreta y simple. Con esta frase trescientos padres y menores de Ponteareas expresaron su rechazo a los planes de Educación de construir un aulario en el centro Fermín Bouza Brey para solventar la falta de plazas a la que se enfrenta y que según la Xunta, estaría solventada en todo el concello con un nuevo edificio para Infantil.

Los manifestantes, convocados por la Anpa del centro, no solo rechazan esta posibilidad, por considerar que se masifican las áreas comunes, sino que además reclaman una solución inmediataa las deficiencas del centro, que tiene más de treinta años. Para estas la Xunta no ha dado una fecha concreta. Se solucionarán cuando exista presupuesto, después de que en el curso 2011-2012 se construya el aulario.

Lo cierto es que, por falta de zonificación desde hace años y por el crecimiento poblacional, las instalaciones del centro no han dejado de sufrir ampliaciones en los últimos tiempos. La edificación de aularios fue el recurso usado ya en el Nosa Señora dos Remedios y el Ramiro Sabell. Además, unos módulos hicieron de suplentes cuando existieron problemas en el IES Pedra da Agua.

luns, 14 de xuño de 2010

Convocatoria manifestación.


O vindeiro venres 18 de xuño de 2010 ás 20:00, os pais e nais do C.E.I.P. Fermín Bouza Brey, encabezados pola A.N.P.A. Tea, faremos unha manifestación dende a Casa do Concello ata o noso centro, reivindicando unha solución inmediata ao problema de masificación e falta de mantemento que sofre este centro dende fai anos.

Convocamos a asistencia de todos aqueles colectivos, sindicatos, partidos políticos ou calquera outra organización social que queira solidarizarse con nós ou adherirse á nosa causa.

Calqueira dúbida ou aclaración, pregamos faganola chegar por medio do noso correo electrónico ou teléfono.

sábado, 12 de xuño de 2010

Protestan por el colegio Bouza Brey de Ponteareas


Los padres y madres de alumnos del colegio Fermín Bouza Brey se manfiestaron ayer delante del Ayuntamiento de Ponteareas para protestar por la mala situación del centro educativo.

Los padres, convocados por el Anpa, reivindicaron una solución «inmediata» al problema de «masificación e falta de mantemento que sofre este centro dende fai anos».

La intención de la Xunta es construir un aulario de nueve unidades ubicado en una de las pistas de deporte. Este edificio costaría un millón de euros y no estaría disponible hasta el curso 2011/2012. Posteriormentese se iniciarían las reformas necesarias del actual edificio según la disponibilidad económica. Los padres consideran que, de este modo, el centro continuaría en el estado de abandono actual durante dos años más. El Anpa se opone al nuevo edificio hasta que no se arregle primero el actual y piden que las reformas empiecen en junio.

venres, 11 de xuño de 2010

Concentración de los padres del Fermín Bouza Brey para protestar por la masificación.


Ponteareas volverá a acoger hoy una nueva protesta por la situación escolar. Los convocantes son los padres de menores escolarizados en el Fermín Bouza Brey, que reclaman la construcción de un nuevo colegio de Primaria para evitar los problemas de masificación existentes.

De hecho, el centro estaba preparado para unos 300 alumnos y acoge más de 600. Además, exigen que se realicen reparaciones en las instalaciones de forma inmediata, puesto que desde hace tiempo reclaman que está muy deteriorado. «A instalación eléctrica é non apta, o centro sofre interrupcións de electricidade, hai aparatos que non se poden usar por falta de enchufes nas aulas e o sistema de saneamento é non apto», recuerdan los afectados, que denuncian continuos desbordamientos de aguas fecales desde hace años.

La protesta consistirá en una concentración durante dos horas delante de la casa consistorial. Los afectados comenzarán con la movilización, que cuenta con el apoyo de la Federación de Anpas de Ponteareas, a las 9.30 horas.

El Anpa del Ramiro Sabell hace también un llamamiento a todos los padres para apoyar la concentración, recordando que en su caso están al borde de la legalidad, tras haber alcanzado los 400 estudiantes, por lo que se solidarizan con el Fermín Bouza Brey.

luns, 7 de xuño de 2010

Convocatoria concentración.


O vindeiro venres 11 de xuño de 2010 ás 09:30, os pais e nais do C.E.I.P. Fermín Bouza Brey, encabezados pola A.N.P.A. Tea, faremos unha concentración diante da Casa do Concello en Ponteareas, reivindicando unha solución inmediata ao problema de masificación e falta de mantemento que sofre este centro dende fai anos.

Convocamos a asistencia de todos aqueles colectivos, sindicatos, partidos políticos ou calquera outra organización social que queira solidarizarse con nós ou adherirse á nosa causa.

Calqueira dúbida ou aclaración, pregamos faganola chegar por medio do noso correo electrónico ou teléfono.

El mundo cabe en las calles de Ponteareas (y en sus Parkings)


Alfombristas de todos los rincones dieron muestra de su arte durante la celebración de las Fiestas del Corpus.

[...]

La celebración solo se vió empañada por el problema de los aparcamientos. Un grupo de personas reclamaban dos euros por vehículo en espacios públicos y de supermercados. Los implicados decían haber solicitado permisos a los establecimientos, una medida que el concejal de Tráfico y teniente de alcalde, Juan Carlos González Carrera ordenó investigar a los agentes de la policía local. La indignación aumentó en el caso del colegio Fermín Bouza Brei, puesto que el consello escolar había cedido las instalaciones siempre que no fuera con ánimo de lucro, como al final resultó. Los miembros de la directiva trataron de presentar una denuncia en la Guardia Civil, donde les instaron a tomar medidas legales contra la situación por no ser de sus competencias. En horario de tarde el acceso era ya libre y gratuito para todos.

domingo, 6 de xuño de 2010

A desvergoña da Tenencia de Alcaldía

Sr. D. Juan Carlos González Carrera (Tenente de Alcalde do Concello de Ponteareas); escribo estas liñas para denunciar públicamente a desvergoña, altanería e abuso de poder que ten vostede no desempeño do seu cargo.
No derradeiro consello escolar do CEIP Bouza Brey, un dos puntos da orde do día, do que vostedes son coñecedores, era a utilización das instalacións do Centro como aparcadoiro para a festividade do Corpus; aprobándose por unanimidade sempre e cando fora sen cobrar.
Pois ben, cal é a miña sorpresa, que no sábado e domingo de Corpus estábase cobrando a entrada ao recinto escolar sendo o importe de dous euros por vehículo.
Máis sorpresa acado, cando entérome que ese permiso de explotación e cobro foi dado por vostede a dedo (como ven facendo dende hai anos), lucrándose deste xeito varias persoas a conta dun ben público coma é o colexio, e poidendo ser explotado por representantes do Centro utilizando e xustificando a recadación para axudas de saídas ou excursións dos alumnos; ou ben polo propio Concello para así arranxar parte do que teñen tan abandoado, ou os desperfectos (véxanse os bordillos perimetrais) que provocan os vehículos ao ser estacionados enriba das pistas de deportes coma acontecéu estes dous dias .
Sr. González Carrera, soamente dicirlle que a etapa do Sr. Castro, prorrogada neste Concello ano tras ano por vostede e os séus acólitos, vai chegando ó seu fin, sen que esquezan que hai moitos cidadáns , entre os que me atopo, que se basan na legalidade e non pasándose todo polo forro coma fai vostede.

sábado, 5 de xuño de 2010

El Concello se compromete a poner terrenos a disposición de la Xunta para construir otro centro.


La concentración de ayer ya tuvo sus primeros resultados. El regidor de Ponteareas, Salvador González Solla, se reunió con parte de la directiva del centro durante el desarrollo de la protesta. En la sesión se comrpometió a poner a disposición de la Consellería de Educación los terrenos necesarios para construir un nuevo colegio de Primaria, una opción que el jefe territorial César Pérez Ares aseguró que estaba descartada. Además, el regidor aseugró que había solicitado una reunión con el conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, para exponerle el problema del municipio. La reunión serviría también para tratar de que las obras de construcción de un aulario en el Bouza Brey se realizarn al mismo tiempo que las mejoras en las instalaciones actuales, en lugar de dejarlas aplazadas hasta que exista una partida presupuestaria. Esta petición no descartaría la necesidad de realizar un nuevo centro, avalada con la previsión de las cifras de población.

Padres de Ponteareas se movilizarán todo el mes para pedir un nuevo colegio


El Anpa del Fermín Bouza Brey ha solicitado los permisos para protestar los próximos viernes.

Setenta padres con pancartas denunciando la masificación del colegio Fermín Bouza Brey. La concentración de ayer fue solo el adelanto del calendario de protestas escolares que sufrirá Ponteareas durante el mes de junio. La falta de plazas en Primaria y las deficiencias en algunos centros han sido el caldo de cultivo para que ahora la comunidad educativa reclame un nuevo centro. Han escuchado promesas de un nuevo aulario y posibles obras en unos años, pero ya están cansados de esperar.

Por eso salieron a la calle y volverán a hacerlo el próximo viernes entre las 9.30 y las 11.30 delante de la casa consistorial. Además, ya están solicitados también los permisos para una manifestación por el centro urbano para el día 18. La comitiva saldría desde el edificio del Concello para luego recorrer el centro en dirección a las puertas del Fermín Bouza Brey, el más afectado por el problema de masificación del municipio.

Estas citas son su forma de presionar a la Consellería de Educación para que invierta en el municipio el próximo curso, en lugar de posponerlo hasta el 2012-2013 y que se incluya en los presupuestos mejoras en las instalaciones de forma inmediata. «Ya obtuvimos el compromiso del gobierno local de que los trabajos que les competen a ellos se realizarán este verano, ahora esperamos respuesta de la Xunta», recordaron desde el Anpa.

Mejoras
Estas tareas municipales se centran en la sustitución de canalones, mejora del saneamiento y del sistema eléctrico. Estas tres necesidades son básicas para el funcionamiento del centro, que ha sufrido varias inundaciones de aguas fecales y otras molestias por los problemas en la red de alcantarillado.

A ello se unen deficiencias en el alumbrado y otras instalaciones, lo que provoca continuos apagones en lugares como el aula de informática o que exista proyectores y material que no se puede utilizar en las aulas. El último incidente surgió de hecho esta semana, cuando uno de los canalones del edificio de Infantil se cayó. «Por suerte no pasó nada con los niños y operarios municipales acudieron rápido a arreglarlo», recordaban los progenitores. Aunque los mayores problemas se localizan en el centro Fermín Bouza Brey, los padres no están solos.

El Anpa del colegio Mestre Ramiro Sabell expresó ayer su apoyo a las movilizaciones para pedir un nuevo colegio de Primaria y aseguraron rechazar cualquier ampliación en las instalaciones existentes. «Tamén queremos denunciar que no vindeiro curso o noso centro volverá a estar nunha situación límite como a de hai dous anos, con case preto de 400 alumnos», recordaron los afectados. A este problema se une también la gestión del comedor escolar, en manos de los padres, que solicitan se organice desde las administraciones, como ya ocurre en otros centros.

«Nos deixan desprotexidos e sen ningunha lexislación para o cobro dos menús que algúns pais non poden facer cargo ante a situación de desemprego que están a vivir por mor da crise», recordaron los implicados, que no están incluidos en la Federación de Anpas.

Pese a ello tomarán la misma posición que la agrupación, que ya manifestó su apoyo a las movilizaciones. Para ello incluirán en la próxima asamblea de padres la iniciativa para celebrar una movilización unitaria que sirva de denuncia sobre la situación de abandono de los centros públicos del municipio de Ponteareas.

venres, 28 de maio de 2010

Convocatoria concentración

O vindeiro venres 4 de xuño de 2010 ás 09:30, os pais e nais do C.E.I.P. Fermín Bouza Brey, encabezados pola A.N.P.A. Tea, faremos unha concentración diante da Casa do Concello en Ponteareas, reivindicando unha solución inmediata ao problema de masificación e falta de mantemento que sofre este centro dende fai anos.

Convocamos a asistencia de todos aqueles colectivos, sindicatos, partidos políticos ou calquera outra organización social que queira solidarizarse con nós ou adherirse á nosa causa.

Calqueira dúbida ou aclaración, pregamos faganola chegar por medio do noso correo electrónico ou teléfono.

xoves, 27 de maio de 2010

El pleno debate hoy sobre la situación de masificación del centro Fermín Bouza Brey


El panorama escolar de Ponteareas está lleno de escollos. Uno de los principales es el de las plazas de Primaria, insuficientes para la población actual del municipio, que ha crecido a pasos de gigante en los últimos años. El problema tiene su ejemplo principal en el caso del centro Fermín Bouza Brey, que fue construido para unos 300 menores y en la actualidad acoge más del doble.

Aunque la Xunta se ha comprometido a que en el curso del 2011-2012 se construirá un nuevo aulario para aliviar la situación y se realizarán mejoras según exista presupuesto en el futuro, los padres no están de acuerdo y exigen soluciones para el próximo curso. La medida es apoyada por grupos de la oposición, que hoy llevan al pleno de las 20.00 horas el problema.

mércores, 19 de maio de 2010

Resultado da derradeira Asemblea Extraordinaria

O pasado martes 18 de Maio de 2010, a Asociación de Nais e Pais de Alumnos TEA do C.E.I.P. Fermín Bouza Brey de Ponteareas, celebrou unha Asemblea Extraordinaria aberta para informar aos socios e non socios do resultado da derradeira reunión en Xefatura Territorial de Pontevedra.
A esta Asemblea foron invitados o Xefe Territorial, César Pérez Ares e o Alcalde de Ponteareas, Salvador González Solla. O Sr. Pérez Ares non asistíu. A ANPA non recibíu notificación algunha da súa non – asistencia nin do motivo da mesma, aínda cando foi el mesmo o que pedíu ser invitado.

A ANPA informou aos asistentes da intención da Xunta, que consiste nun aulario de nove unidades cos seus respectivos baños situado nunha das pistas de deporte. Este edificio custaría 1.000.000€ e non estaría dispoñible ata o curso 2011/2012.
Posteriormente iniciarían as reformas necesarias do actual edificio “segundo fóra habendo cartos para iso”.
De maneira que, aínda no suposto de que a Xunta cumprise con estes compromisos, o centro continuaría no mesmo estado de abandono como mínimo por dous anos máis.

A posición dos pais foi unánime: non permitirán ningún tipo de construcción ata que non se empece a reforma integral do edificio actual. Asemade esixen que esta reforma comece en xuño deste ano, unha vez os alumnos terminen o curso.
Queren tamén que os seus fillos conten con todo o necesario para cubrir as necesidades dun centro escolar: comedor, patio cuberto, laboratorio, aulas auxiliares, etc.
Para acadar todo isto, que consideran o máis elemental para a correcta educación dos fillos, están dispostos a todo tipo de mobilizacións.

O Alcalde pola súa banda, asegurou que o Concello apoiaría aos pais e nais de alumnos. Para iso comprometeuse ao seguinte:

 1. Solicitar esta mesma semana unha reunión co Xefe Territorial para transmitirlle o resultado desta asemblea antes de aprobar ou comezar calquera obra.
 2. Ofrecer á Xunta os terreos necesarios para a construción dun novo centro de primaria xa que tamén considera que é primordial para o Municipio.
 3. Acometer este verán a reposición dos canlóns do ximnasio, o corredor cuberto e a reforma tanto de saneamentos como da instalación eléctrica, valorada en 72.000€ e con cargo á Deputación.

En opinión dos pais e nais do Bouza Brey, a única intención da Xunta é solucionar o problema inmediato da escolarización o curso que vén, posto que en Ponteareas existe unha grave deficiencia de instalacións escolares produto de anos de abandono por parte dos distintos gobernos municipais ou autonómicos.

Consideran, así mesmo, que un colexio non é un aparcadoiro de nenos e queren para os seus fillos unha educación de calidade acorde co tempo en que vivimos. Non só teñen ese dereito, senón que tamén teñen a obriga de esixilo.

venres, 14 de maio de 2010

Asamblea Extraordinaria

Estimado socio ou socia:

A Asociación de Nais e Pais Tea, do C.E.I.P. Fermín Bouza Brey de Ponteareas, convócate a unha Asamblea Extraordinaria de socios que se celebrará o vindeiro Martes 18 de Maio de 2010 ás 18:30h en primeira convocatoria e ás 19:00h en segunda convocatoria, no Centro Multiusos (Parque das Pombas), co seguinte

Orde do Día:
 • Situación do Centro:
Resultados da derradeira reunión coa Xunta e mailo Concello.
Comprometéronse a vir se a súa axenda o permite:
 1. César Pérez Ares (Xefe Territorial)
 2. Salvador González Solla (Alcalde de Ponteareas)

Dada a importancia e urxencia desta Asemblea, pregamos a asistencia de todos os socios e non socios.

domingo, 9 de maio de 2010

Indurain, Pino y Pereiro rinden homenaje al ciclismo en Ponteareas.


Los deportistas acudieron a la inauguración de un monumento, donde les recibió una protesta escolar.


Inauguración mojada en Ponteareas. Doble chaparrón: por una parte el meteorológico y por otra, el vecinal, ya que más de un centenar de personas protestaron por los problemas del colegio Fermín Bouza Brey aprovechando la visita de deportistas de élite para inaugurar el monumento al ciclismo.

La comitiva, compuesta por el alcalde de Ponteareas, Salvador González Solla, el pentacampeón del Tour Miguel Indurain y el secretario general de Deportes de la Xunta, José Ramón Lete Lasa, entre otros, apuró paso y redujo al mínimo el acto en el exterior.

[...]

El segundo chaparrón que tuvo que aguantar el gobierno local en la tarde de ayer fue el de realizar el acto con «decoración incluida». Más de un centenar de padres y vecinos afectados por las deficiencias del colegio Fermín Bouza Brey se acercaron hasta la carretera para protestar por los problemas de masificación y falta de mantenimiento del centro. Los implicados portaban pancartas con fotos denunciando la situación, aunque no interfirieron en el desarrollo del acto. Su reivindicación está a la espera de que exista presupuesto en la Xunta de Galicia, ya que las obras de ampliación y remodelación han sido ya comprometidas esta semana por el jefe territorial de Educación, César Pérez Ares. Sus reivindicaciones son apoyadas por los grupos de la oposición, entre ellos el BNG, que ayer envió un comunicado criticando al grupo popular «pola súa pasividade, incapacidade e falla de compromiso co ensino público». El grupo anunció que llevará esta problemática al pleno del mes de mayo y recordó que la solución pasa por construir un nuevo centro.sábado, 8 de maio de 2010

Concentración protesta.

Hoxe ás 18:30, os pais e nais de alumnos do C.E.I.P. Fermín Bouza Brey, faremos unha concentración na rotonda das bicis en Ponteareas, reivindicando unha solución inmediata ó problema de masificación e falta de mantemento que sofre este centro.
Esta decisión foi tomada en Asemblea Extraordinaria por maioría absoluta.
A concentración será de carácter pacífico e en silencio por respeto ós nenos e nenas que asistirán á inauguración da rotonda que terá lugar nese mesmo intre promovida polo Clube Ciclista de Ponteareas. Tan só portaremos carteis reivindicativos de cara ós medios informativos que acudan.
Non terá carácter de convocatoria oficial, por ser un acto público ó que poden asistir todolos cidadáns que o desexen.

mércores, 5 de maio de 2010

La falta de plazas de Primaria ahoga a los colegios de Ponteareas.


Clases en los laboratorios y en los pasillos. Parches y remiendos año tras año. Pero el próximo curso, el colegio Fermín Bouza Brey ya no dará más de sí. En la actualidad está al doble de su capacidad y acoge a más de 600 menores. Para el año 2011 las cuatro líneas de cuarto de Primaria se encontrarán su tope, no hay espacio para que quinto siga con tantos niños. ¿Qué pasará con los treinta que sobran?

Esa es la pregunta que se hacen desde el Anpa del centro, que desde hace años denuncia su saturación y la necesidad de mejorar sus instalaciones. De momento nadie le ha dado solución, aunque han recibido varias contestaciones. Por una parte, la Xunta, donde aseguran que existe un proyecto para construir un nuevo edificio en las instalaciones del centro y reubicar allí a los alumnos de Infantil.

Esto contrasta con la respuesta recibida desde el Valedor do Pobo. Tras recibir sus denuncias, la información que recibió desde el gobierno y que luego les remitió a los padres es que el proyecto no está redactado ni presupuestado.

Algo que impediría que las obras, tal y como se prometió, estuvieran terminadas para septiembre. La otra alternativa, la de reubicar a los niños en otros centros, está difícil. La mayoría carecen de espacio y el de la parroquia de Santiago de Oliveira, el que menor número de niños acoge, está muy alejado del centro urbano.

Para el sector educativo del municipio, ampliar el Fermín Bouza Brey no es la solución, ya que la saturación de las infraestructuras comunes aumentaría y aunque se han comprometido obras de reforma, no hay inversiones previstas ni fechas.

El problema no es nuevo, desde hace años los padres reclaman la construcción de un nuevo centro de Primaria en el municipio, que es uno de los que más ha crecido en la última década de toda Galicia. En la actualidad los menores de catorce años rozan ya los 2.500 y la población, en contra de las estadísticas de los concellos interiores, se rejuvenece gracias a la inmigración y los nacimientos.

Los padres se manifiestan este sábado de forma silenciosa en la inauguración de una rotonda.


Para que no vuelva a ocurrir lo del instituto, cuando se retrasó el comienzo de las clases por falta de previsión administrativa, los padres quieren protestar desde ya. Lo advirtieron antes de entregar firmas y protestas y este sábado lo llevarán a la realidad. La intención de los afectados es acudir a la inauguración de la rotonda de los ciclistas, que se producirá este sábado a las 18.30 horas. Aprovechando la presencia de autoridades y medios de comunicación, los implicados acudirán con pancartas para reclamar una solución a los problemas del sector educativo de Ponteareas. «No tenemos intención de interrumpir el acto o molestar, por respecto a la asociación ciclista, así que protestaremos en silencio», apuntaron desde el Anpa.

La medida fue decidida en la última asamblea de padres y se plantea como el comienzo de los actos reivindicativos. A medio plazo se intentará convocar una manifestación con los permisos pertinentes para implicar a todo el vecindario, como ya ocurrió con el IES do Barral. Este caso, ocurrido el año pasado, llevó a la calle a cientos de ponteareanos para pedir un acceso al centro.

Más de 1.500 escolares en los cuatro centros del municipio.


Las cifras no engañan. El año pasado cursaban los seis años de Primaria en el concello 1.438 niños. Este año, superan los 1.500. Los números son optimistas para el futuro del municipio aunque difíciles de encajar en un panorama en el que las plazas escolares escasean. La previsión para los próximos años no es mejor. El número de niños que cursan Infantil también crece. Si el curso pasado eran 736 niños los que llenaban las aulas de los quince centros, incluidos los que forman parte de la red rural agrupada, para este la cifra alcanza los 750. «Los datos que manejamos del censo siguen la misma línea de crecimiento, aunque desde Educación nos dijeron que ellos manejaban unos distintos», recuerdan desde el Anpa del colegio Fermín Bouza Brey.

martes, 4 de maio de 2010

Camisetas para alumn@s de 6º.

Esta mañá realizáronse as fotos de grupo ós alumnos e alumnas de 6º, que se utilizarán para as camisetas conmemorativas de fin de primaria.

Pasamos un chisco de frío pero saíron todos e todas moi guapos e guapas.

Agradecemos a Marco e Isaac, que fixeran o esforzo de vir a sacar as fotos aínda que non se atoparan ben esta mañá. Tamén ás profesoras pola súa colaboración, e dende logo ós pais e nais, que non puxeron traba ningunha para esta sesión fotográfica.

Lembramos que mañá e pasado mañá (5 e 6 de Maio) recollerémolos pedidos na aula prefabricada en horario de recreo. Teremos camisetas de mostra para quen queira comprobar a súa calidade.

luns, 12 de abril de 2010

Asamblea Extraordinaria

Estimado socio ou socia:

A Asociación de Nais e Pais Tea, do C.E.I.P. Fermín Bouza Brey de Ponteareas, convócate a unha Asamblea Extraordinaria de socios que se celebrará o vindeiro Xoves 15 de Abril de 2010 ás 18:30h en primeira convocatoria e ás 19:00h en segunda convocatoria, no anteriormente citado colexio, co seguinte Orde do Día:

Proposta para o vindeiro curso:
 • Actividades Extraescolares
 • Cotas
 • Roupa Deportiva
Situación do Centro:
 • Resultados das reunións coa Xunta: ¿Macroescola ou Novo Centro?


Dada a importancia e urxencia deste último punto, pregamos a túa asistencia.

luns, 15 de marzo de 2010

Pérez Ares incumple o compromiso adquirido coa ANPA do Fermín Bouza Brey.

O pasado día 3 de Febreiro, a A.N.P.A. Tea do C.E.I.P. Fermín Bouza Brey de Ponteareas mantivo unha reunión en Pontevedra, co xefe territorial de educación, Cesar Pérez Ares. Tamén asistiron dous representantes da dirección do centro, o inspector de educación da provincia e unha representante da oficina técnica.

O tema principal a tratar foi o problema da grave masificación que sofre o centro.
A A.N.P.A. defendeu a idea de un novo centro de primaria como solución, apoiada ademáis por todos os colectivos pontareáns representados no Consello Escolar Municipal.

Nembargantes, a delegación pontevedresa insistiu en retomar o proxecto ideado polo antiguo goberno da Xunta, que consiste en construir outro edificio no terreo do centro, sempre e cando, sexa aprobado polo actual goberno. Hai que saliñar que nunca, dende que se empezou a falar de dito proxecto xa co PSOE-BNG na Xunta, ninguén viu os planos do novo edificio, nin a ANPA nin calquera dos representantes do Consello Escolar Municipal. Ademáis cremos que de saír adiante este proxecto, agravaríase a falta de mantemento do centro, que xa na actualidade é moi grave, aparte de que restaría zonas de recreo ós máis de 600 alumnos que estudan nel.
Unha das cousas que chamaron a atención nesta reunión foi a sorpresa do xefe territorial e do inspector ó comprobar mediante fotos, esta falta de mantemento, xa que a técnica alí presente comprobounos “in situ” varias veces durante o curso. O único que a ANPA sacou en claro unha vez rematada a reunión, foi o compromiso do Sr. Pérez Ares a visitar o centro en compañía do alcalde de Ponteareas, na primeira semana de marzo. A día de hoxe, non temos noticia algunha da súa visita.

Está claro que as promesas do xefe territorial teñen o mesmo valor cas do Sr. Solla. Éste último, incumplíu o compromiso de ter rematado o parque de educación infantíl antes de setembro de 2009 e aínda os nenos e nenas non poden acceder a él, que ademáis está cheo de restos de cemento.

Ós problemas de mantemento cos que leva loitando a ANPA durante anos, súmanse outros novos coma a instalación defectuosa do novo cierre exterior, que ten tramos sen suxección, o que provoca que caian, con grave risco dos alumnos e incluso dos peóns alleos á escola; ou a falta de limpeza das canalizacións, que logo das advertencias da Xunta durante o temporal, seguen cheas de escombro.

venres, 12 de febreiro de 2010

Entroido 2010Un ano máis chegou o Entroido ó Colexio Fermín Bouza Brey.
Un ano máis que non imos polas rúas de Ponteareas coma as outras escolas, xa que nós somos demasiados.
Inda así, estamos ledos de celebralo cos amigos e amigas e probar ós doces típicos destas datas, que as nais e pais cociñaron con tanto agarimo.
¡Pasámolo moi ben!

mércores, 20 de xaneiro de 2010

Padres de un colegio de Ponteareas denuncian el abandono del centro.


Dirigieron un escrito al defensor del pueblo.


GABINO PORTO - PONTEAREAS


La Asociación de Padres del Colegio Fermín Bouza Brey de Ponteareas denunció ayer la votación por parte de PP y UCPA en el pleno del Concello ponteareano en contra de una moción presentada por un partido de la oposición en la que se pedía instar al Parlamento de Galicia a aprobar dos enmiendas a los presupuestos de la Xunta, en lo que se refiere la Educación en Ponteareas, la construcción de un nuevo colegio de Primaria y de pistas cubiertas en los centros de educación.
También, y después de exponer los problemas que sufre el Fermín Bouza Brey, se propuso al pleno la adopción de instar a la Consellería de Educación una reforma integral del centro e solicitar la construcción de uno nuevo en su lugar, además de realizar el mantenimiento de este colegio de manera rigurosa para que cumplan las condiciones mínimas de salubridad.
Los padres informan que toda vez que el Ayuntamiento tiene "el deber de realizar el mantenimiento de las escuelas públicas y que dicho mantenimiento no existe, esto parece una broma pesada".
La Asociación CEIP Fermín Bouza Brey afirma que "estamos hartos de aguantar la ineptitud y la falta total y absoluta de responsabilidad para con los cidadadanos del citado gobierno, y más directamente con el alcalde y con el ex concejal de Educación, González Solla y Fernández Carrera, respectivamente".
Además indican que aún esperan "una respuesta del Concello a la reclamación hecha hace un mes denunciando las gravísimas carencias del colegio en cuanto a mantenimiento, seguridad e higiene. Pero no sólo el gobierno de Ponteareas no se digna a respondernos, sino que llevamos el mismo tiempo esperando las contestaciones de la Consellería de Educación y del jefe territorial, César Pérez Ares. Éste último ya nos tiene acostumbrados, pues también llevamos dos meses aguardando a que nos dé una cita".
Los padres decidieron enviar una queja al Defensor del Pueblo para que se les busque una solución.