luns, 28 de decembro de 2009

Moción no Concello.

Hoxe ás 20:00, celebróuse no Concello de Ponteareas un pleno ordinario no que se tratou o tema da situación do noso centro escolar.

Nesta moción preséntanse para o Parlamento de Galicia, dúas enmendas os orzamentos da Xunta, no que se refire a Educación en Ponteareas:
  1. Construcción dun novo C.E.I.P.
  2. Construcción de pistas cubertas en Centros de Educación.
Tamén, e despóis de expoñer os problemas que sofre o centro, propóñese ao pleno a adopción dos seguintes acordos:
  1. Instar á Consellería de Educación unha reforma integral do C.E.I.P. Fermín Bouza Brey.
  2. Instar á Consellería de Educación á construcción dun novo C.E.I.P.
  3. Instar ao Concello de Ponteareas a realizar o mantemento deste centro de maneira rigurosa, para que cumpran as condicións mínimas de salubridade.

No momento da votación, os membros asistentes de UCPA (Unión Condado Paradanta) e PP (Partido Popular), sendo maioría no Concello, votaron en contra desta moción.
Queda así de manifesto, o interese que teñen os responsables do estado do colexio en mellorar a situación deste.
Queremos destacar a gran contribución do Sr. Solla e o Sr. Carrera ó lamentable estado da escola, á que, ademáis de non mantela, votan en contra de realizar dito mantemento.

Dende logo, unha gran broma pesada digna do día de hoxe, o día dos Inocentes. Só que hoxe, os inocentes son os nenos do C.E.I.P. Fermín Bouza Brey.

martes, 22 de decembro de 2009

Padres de Ponteareas exigen con 200 denuncias un nuevo centro de Primaria.


El Anpa del colegio Fermín Bouza Brey anuncia movilizaciones si no obtiene respuesta de la Xunta

L.Míguez
22/12/2009

Doscientas denuncias individuales y creciendo. Los padres del colegio Fermín Bouza Brey ya están cansados de esperar por una solución para la saturación del centro. Estudian 630 niños y su capacidad es para 300. Por eso han decidido pasar a la acción y reclamar la construcción de un nuevo colegio de Primaria por todos los métodos.

El primero de ellos, entregar en el registro del Concello reclamaciones para protestar por la situación. Además, desde el Anpa se han enviado quejas por las deficiencias actuales a la Consellería de Educación, la Dirección de saúde pública, el Valedor do Pobo, el jefe territorial de Educación y el Concello.

Esta no es la única medida que están dispuestos a tomar, cansados de escuchar promesas y proyectos desde hace años, aseguran queno dudarán en realizar manifestaciones o concentraciones.

Sin reunión

«Hace un mes pedimos una cita con Cesar Pérez Ares por escrito y seguimos esperando una respuesta. Nos parece inaceptable que se siga demorando una solución para esto. El tema ya se habló en el último consello escolar y todos estábamos de acuerdo en que hacía falta construir un nuevo centro y mejorar las deficiencias del actual», recuerdan desde la asociación de padres.

Dentro de las carencias que detectan desde la agrupación se encuentran la falta de infraestructuras y de instalaciones que padecen los escolares. «É unha das escolas con máis alumnos de Galicia, pero iso nen sequera serve para que se cumpra a legalidade», recuerdan los afectados. Según denuncian, los menores están indefensos ante un posible incendio porque no existen las precauciones necesarias, las clases y la biblioteca sufren inundaciones de aguas fecales de forma continuada y el protocolo activado contra la gripe A es imposible de cumplir porque no existen las condiciones ni el personal necesario para que sea realidad. La escasez de limpiadoras y las grandes dimensiones del colegio son uno de los agravantes para que no se cumplan las normas activadas por la enfermedad. A todo ello se unen los continuos fallos eléctricos en los ordenadores y otros aparatos.

Los padres aseguran que inconvenientes como la falta de limpieza son responsabilidad del gobierno local. «Isto non é un caso aislado, xa que nos consta que outras escolas de Ponteareas sofren tamén esta indiferenza por parte do Concello», recuerdan los afectados.

La necesidad de más plazas de Primaria fue considerada en el pasado por la Xunta, pero la única alternativa propuesta pasaba por construir más aulas en los terrenos del Fermín Bouza Brey. La posibilidad de que más niños compartieran infraestructuras como el gimnasio o el patio, que en la actualidad según los vecinos ya es escasa, fue el detonante para que tanto afectados como profesorados se manifestaran en contra de esta opción.

sábado, 19 de decembro de 2009

A A.N.P.A. do C.E.I.P. Fermín Bouza Brey entrega máis de 200 denuncias de pais e nais de alumnos no Concello de Ponteareas.

O pasado venres 18 de decembro, a A.N.P.A. do C.E.I.P. Fermín Bouza Brey de Ponteareas, entregou aprimeira hora da mañá e mediante rexistro de entrada, máis de 200 denuncias de pais e nais de alumnos dirixidas á Consellería de Educación.
Asímesmo enviáronse tamén outras denuncias firmadas pola A.N.P.A. e dirixidas ás autoridades competentes de mellorar a situación deste centro.

Isto ven dado polos gravísimos problemas de masificación que a escola ven sufrindo dende hai anos. A isto sumáselle todas as carencias de infraestructuras, de instalacións, das condicións de habitabilidade, seguridade e hixiene, das condicións arquitectónicas e técnicas, que impiden o normal desenvolvemento da práctica educativa.
Temos que lembrar que falamos dun colexio con prazas para 300 alumnos e que na actualidade conta con 630. É unha das escolas con máis alumnos de Galicia, pero iso nen sequera serve para que se cumpra a legalidade.
Os nenos e nenas do Bouza Brey están indefensos ante os perigos de incendio, sofren inundacións de augas fecais nas súas aulas e nen sequera contan coa protección contra a Gripe A. Nenos e nenas que non disfrutan dos ordenadores ou proxectores por fallos continuos da instalación eléctrica. E isto é só un resumo da situación.

A A.N.P.A. fai responsable da falta de mantemento e de limpeza, ao Concello de Ponteareas, pois é o concelleiro de educación o que non foi capaz de levar a cabo esta tarefa. E isto non é un caso aislado, xa que nos consta que outras escolas de Ponteareas sofren tamén esta indiferenza por parte do Concello.

Tamén, esta asociación de nais e pais, leva esperando máis dun mes unha cita co Xefe Territorial de Educación en Pontevedra.
Pero non se va a deter aquí. Están dispostos a seguir loitando polos rapaces e rapazas do C.E.I.P. Fermín Bouza Brey ata onde sexa preciso, pois se non receben unha resposta aceptable dos organismos responsables, teñen previsto chegar ás manifestacións e concentracións no concello.