martes, 13 de outubro de 2009

Asamblea Xeral Ordinaria e Extraordinaria

Estimado socio ou socia:

A Asociación de Nais e Pais de Alumnos do C.E.I.P. Fermín Bouza Brey de Ponteareas, convócate á Asamblea Xeral Ordinaria e Extraordinaria de socios que se celebrará o vindeiro mércores 28 de Outubro ás 18:30h en primeira convocatoria e ás 19:00h en segunda convocatoria, no anteriormente citado centro, co seguinte Orde do Día:
  1. Examinar e aprobar a memoria de actividades.
  2. Examinar e aprobar as contas e balances do exercicio anterior.
  3. Aprobar o plan de actividades.
  4. Aprobar os presupostos de ingresos e gastos para cada exercicio.
  5. Exáme e aprobación de cotas.
  6. Renovación e aprobación de postos da Xunta Directiva.
  7. SITUACIÓN ACTUAL DO CENTRO E PASOS A SEGUIR.
Pregámosche a túa asistencia.