mércores, 30 de setembro de 2009

Actividades do Centro de Desarrollo Musical para a A.N.P.A.

Lunes
 • 16:00 a 17:00 GUITARRA
Martes
 • 17:00 a 18:00 PRE-BALLET (3 a 6 anos)
 • 18:00 a 19:00 MODERNO (7 a 11 anos)
 • 19:00 a 20:00 HIP-HOP (7 a 11 anos)
Mércores
 • 18:00 a 19:00 BAILES DE SALÓN (5 a 11 anos)
 • 19:00 a 20:00 ORQUESTA
 • 21:30 a 22:30 BAILES DE SALÓN (adultos)
Xoves
 • 17:00 a 18:00 PRE-DANZA (3 a 6 anos)
 • 18:00 a 19:00 MODERNO (7 a 11 anos)
 • 19:00 a 20:00 MODERNO (adultos)
Todas as actividades terán un custe de 18€ ó mes. Aínda que terán desconto os alumnos que se apunten a máis de unha actividade.

luns, 21 de setembro de 2009

Afiliación


A cota deste curso é de 12€.

Para a súa comodidade e para axilizar os trámites e así evitar demoras, pregámoslle que cubra os formularios que de seguro terá xa na casa, e os meta no sobre xunto co importe da cota e a folla da actividade ou actividades escollidas.
Os que teñan máis dun fillo nesta escola, por favor metan toda esta información nun único sobre.

Recollerémolos todos os días de 09:00h a 10:30h no local da A.N.P.A.
Tamén se pode ingresar o importe da cota na seguinte conta de Caixanova: 2080-0056-01-0000226996, facendo constar o nome completo do pai/nai.

Data límite: venres 25 de Setembro de 2009.

venres, 18 de setembro de 2009

Actividades Extraescolares 2009 - 2010

1. INICIACIÓN Ó FRANCÉS
MESTRA: Iria
 • luns
 • de 16:30 a 17:30
 • a partires de 4º de primaria
 • 12€/mes

2. KUNG FU
MESTRE: Luis
 • martes e xoves
 • de 16:30 a 17:30
 • a partires de 1º de primaria
 • 15€/mes

3. INFORMÁTICA
MESTRE: Informática Casper - 607.218.524
 • martes
 • a partires de 4º de primaria
 • de 16:00 a 18:00
 • 20€/mes - 17€/mes no caso de irmáns

4. XADREZ
MESTRA: Yudania
 • mércores
 • de 16:30 a 17:30
 • a partires de 1º de primaria
 • 12€/mes

5. TÉCNICAS DE ESTUDO
MESTRA: Iria
 • xoves
 • de 16:30 a 17:30
 • a partires de 3º de primaria
 • 12€/mes

6. DANZA MODERNA
MESTRA: Leticia
 • venres
 • de 16:30 a 18:00
 • a partires de 1º de primaria
 • 15€/mes

7. MANUALIDADES
MESTRA: Eva
 • venres
 • de 16:00 a 18:00
 • a partires de 1º de primaria
 • 12€/mes

8.TALKING
Reforzo para a pronunciación do inglés. (C.E.I.P. Virxe dos Remedios Nº 1)
MESTRA: Emma
 • a partires de 1º de primaria
 • 12€/mes
 • esta actividade está suxeita a cambios según ó número de alumnos
 • máis información na A.N.P.A.

9. TENIS
(C.E.I.P.Ramiro Sabell Mosquera Nº 3 - 637.557.150)
 • mércores e venres
 • de 18:30 a 19:30
 • a partires de 5 anos
 • INICIACIÓN: un día á semana, 13€/mes
 • PERFECCIONAMENTO: dous días á semana, 21€/mes
 • 10% desconto por irmáns
 • os interesados teñen que acudir 15 minutos antes o primeiro día para que o mestre valore a qué grupo pertence o alumno

10.CLUB DE BALONCESTO
(C.E.I.P.Ramiro Sabell Mosquera Nº 3 - 637.557.150)
 • martes e venres
 • a partires de 1º de primaria
 • 120€/ano en dúas cotas

luns, 14 de setembro de 2009

Constitución Española

Artículo 27.
 1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
 3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
 4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
 5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.
 6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.
 7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la Ley establezca.
 8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las Leyes.
 9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la Ley establezca.
 10. Se reconoce la autonomía de las Universidades en los términos que la Ley establezca.