domingo, 15 de febreiro de 2009

10 razóns para pertencer e traballar nunha A.N.P.A.

  1. Porque é a nosa responsabilidade educar aos nosos fillos e fillas.
  2. Pola necesidade de estar unidos á hora de reivindicar aspectos que nos axuden a mellorar a escola pública.
  3. Porque un movemento de nais e pais agrupados fai que as iniciativas e peticións de éstos sexan vistos con maior respecto, polas Administracións públicas, polo profesorado, pola sociedade, etc.
  4. Porque existe un marco legal onde se ampara o noso dereito a participar na vida do Centro Escolar.
  5. Pola importancia de “levar” aos Consellos Escolares a presencia dos pais e nais, organizados nas ANPAs, para defender os intereses de todos, non os individuais.
  6. Porque se os pais non somos capaces de motivarnos pola educación dos nosos fillos... ¿por quén o faremos?
  7. Porque se os pais e nais non somos activos e participativos, ¿cómo esplicar aos nosos fillos e fillas que teñen que ser persoas implicadas nunha sociedade onde podan e deban expresarse, participar e corresponsabilizarse no seu propio futuro?
  8. Porque para realizar a formación activa dos pais e nais é necesario unir esforzos e ideas.
  9. Porque as ANPAs deben traballar pola integración no seu entorno, facendo uso das instalacións do Centro Educativo.
  10. Porque todos somos necesarios para mellorar a calidade de vida para os nosos fillos e fillas. Participar é un dereito pero tamén é un deber social.

Ningún comentario: