xoves, 18 de outubro de 2012

A ANPA Tea celebra o exito acadado pola folga de nais e pais no CEIP Fermín Bouza Brey


A Asociación de nais e pais de alumnos/as Tea, do CEIP Fermín Bouza Brey celebra o éxito da folga de aulas baleiras no seu centro, onde somentes asistiron nesta xornada 149 nenos e nenas dos cerca de 620 que ten matriculados a escola. Isto supón un 75% de seguimento da folga por parte das nais e pais do CEIP Fermín Bouza Brey.

Unha vez mais, os pais e nais deixamos claro a nosa repulsa aos recortes que se están levando a cabo no ensino público. Non queremos á nova lei do ministerio de educación, non queremos recortes no ensino público, non queremos que se beneficie á escola privada e segregadora por riba da nosa, a de todos e todas.

A Xunta Directiva desta asociación quere expresar o seu cariño e agradecemento a todos aqueles que se suman a estas protestas en favor do ensino público e non deixan o futuro dos seus cativos en mans do ministerio de educación. Xuntos podemos!

Escola Pública de tod@s e para tod@s!

luns, 15 de outubro de 2012

18O - FOLGA DE NAIS E PAIS

CEAPA considera que a gravísima situación actual demanda unha resposta contundente do alumnado e as súas familias. Estamos ante un ataque sen precedentes aos dereitos do alumnado e das familias, con recortes salvaxes na educación española que, no contexto actual, agrávanse pola coincidencia con outras medidas igualmente inaceptables.

Arrincamos un curso escolar que superou con fartura os peores prognósticos e chegou o momento de que o alumnado e as familias, ademais de seguir realizando mobilizacións conxuntas co resto da Comunidade Educativa, eleven a súa voz para dicirlle ao Goberno Central, e aos Autonómicos que seguen a súa senda, que chegaron ao momento de non retorno e que non estamos dispostos a tolerar nin unha soa medida máis.

O alumnado e as súas familias están soportando recortes en todas as partidas, que non fan outra cousa que castigar as xa maltreitas economías familiares, abocando ao abandono educativo a moitos alumnos por cuestións económicas. É intolerable e debemos cambiar radicalmente as medidas que se están tomando.

Sobran os motivos, pero queremos resaltar especialmente que o alumnado e as familias mobilizámonos conxuntamente porque:
 • Non aceptamos un novo cambio de Lei educativa. A sociedade española está cansada de que cada novo Goberno empéñese en modificar a lexislación educativa, máxime se, como ocorre agora, faise sen contar cos diferentes sectores buscando cambiar o actual modelo social e satisfacer consignas ideolóxicas.
 • Non aceptamos que se nos amenta para xustificar unha reforma do sistema educativo español tergiversando datos e facendo xuízos de valor que non están baseados en datos fiables e contrastados.
 • Non aceptamos que se desmantele a educación pública para beneficio exclusivo da iniciativa privada, desviando os fondos públicos para financiar entidades privadas, moitas de dubidosa legalidade, que ata se atreven a vulnerar a Constitución Española coa conivencia de quen deberían cumprir e facer cumprir o marco legal vixente.
 • Non aceptamos que haxa nenos e nenas que pasen fame nos centros educativos, máxime tendo en conta que contribuíu a iso que determinados responsables políticos decidan retirar as axudas ás súas familias xusto cando en tan só dous anos a cifra de pobreza infantil en España creceu un 10%, sumando 205.000 menores de 18 anos que viven en fogares que están por baixo do limiar da pobreza aos máis de dous millóns que xa existían, incremento que é consecuencia do acoso e derriba ao que están sometidos os dereitos dos cidadáns españois.
 • Non aceptamos que se eliminen todo tipo de axudas ao alumnado e as familias, increméntense as cotas e as taxas, ata creándoas onde non existían, incumprindo o mandato constitucional da gratuidade do ensino e o dereito de acceso en igualdade de condicións, chegando a ser habitual que os nenos non dispoñan dos libros de texto e o material curricular necesario para exercer o seu dereito á educación.
 • Non aceptamos que os irresponsables políticos que nos gobernan sigan insultando ao profesorado que ensina ao alumnado español, que goza do respaldo das familias españolas e do alumnado co que conviven diariamente, nun ataque sen precedentes á figura do funcionario público e dos interinos, aos que se trata en ambos os casos coma se fosen bonecos de feira, co único obxectivo de pór a educación en mans da empresa privada e, con iso, de precarizar a profesión docente.
 • Non aceptamos que o Goberno central, e os autonómicos que secundan as súas directrices con alegría, sigan desprezando ao alumnado e as súas familias, o que demostran coas súas actuacións e coas súas manifestacións públicas. Esquécense de que son os nosos servidores e non os nosos ditadores.

En definitiva, o alumnado e as familias dicimos "ata aquí chegamos", e esiximos:
 1. O cesamento fulminante do Ministro Wert e de todo o seu equipo.
 2. A retirada inmediata do inaceptable anteproxecto de reforma da LOE.
 3. A paralización inmediata de todas as medidas de recorte e desmantelamento da educación española.
 4. E a apertura, cun novo equipo ministerial, dun proceso real de diálogo cos diferentes sectores da Comunidade Educativa para buscar, entre todos, o consenso necesario para mellorar, de verdade, a educación española.

E, xa que logo, convocamos ás familias a sumarse á semana de loita que foi convocada polo Sindicato de Estudantes, que se desenvolverá entre os días 15 e 19 de outubro, implicándose nela para que sexan actuacións conxuntas do alumnado e dos pais e nais. 
 Facemos un chamamento especial ás familias para que realicen o día 18 de outubro unha folga de pais e nais, consistente en baleirar os centros educativos de todo o país, non levando aos nosos fillos e fillas a devanditos centros para defender os seus dereitos.

Así mesmo, pedímosvos que facilitedes a posibilidade de que, sos ou co voso acompañamento segundo as idades e maduración dos vosos fillos e fillas, poidan estes participar das manifestacións de estudantes que se celebrarán na mañá do día 17 e, todos xuntos, facelo tamén nas que se realizarán na tarde do día 18. De igual forma, pedímosvos que formedes parte das Asembleas que se convoquen e dos piquetes informativos que se realicen.

chegou o momento de que deamos unha mensaxe clara sobre que as cousas chegaron ata onde nunca deberían habelo feito e que non estamos dispostos a que sigan por ese camiño.

CEAPA
Madrid, 10 de outubro de 2012