mércores, 20 de maio de 2015

A ANPA Tea esixe información sobre as medidas que se van adoptar respecto dos resultados derivados das probas de terceiro de primaria


A ANPA Tea dúbida do obxectivo real da realización das probas de 3º de Educación Primaria así como da publicación dos resultados.

A LOMCE impón a realización desta proba, cuxos resultados poderían servir para tomar decisións sobre a educación dos nosos fillos e fillas, indicando dunha forma pouco clara que "de resultar desfavorable esta avaliación, o equipo docente deberá adoptar as medidas ordinarias ou extraordinarias máis axeitadas. ".

A ANPA Tea oponse a que unha redacción ambigua na LOMCE na que só fala de "medidas ordinarias ou extraordinarias máis axeitadas" poida supoñer a repetición de curso ou unha nota no expediente do alumnado que condicione o seu futuro dentro do sistema educativo.

A ANPA Tea solicitou información sobre qué medidas se adoptarán e cómo se reflectirá o resultado desta proba no expediente académico do alumnado se este resulta desfavorable.

Estas probas levaránse a cabo no CEIP Fermín Bouza Brey os días 27 e 28 de maio. No caso de que non estés conforme coa realización desta proba, non leves a teu fillo ou filla a clase eses días. Proporcionamos te un xustificante de ausencia revisado e avaliado por un asesor xurídico.