martes, 22 de marzo de 2011

A ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS DO C.E.I.P. BOUZA BREY LEVA ESPERANDO CASE DOUS MESES UNHA CITA COA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN

Case dous meses despois de solicitar por escrito unha cita á Consellería de Educación, a ANPA Tea do xa desafortunadamente famoso Colexio Bouza Brey de Ponteareas aínda non ten data para reunirse con Xesús Vázquez, conselleiro da Xunta e un dos responsables do estado deste centro.

A cita, pedida formalmente por escrito o día 1 de febreiro deste ano e enviada mediante rexistro de entrada a través do Concello de Ponteareas, non foi contestada nin confirmada ata que a ANPA resolveu chamar para verificar se o escrito foi recibido. A secretaria da Consellería confirmou que así fora e dende entón comprométese cada semana a darnos cita, aínda que nunca o fai.

Isto non é nada novo:

 • 18 de Decembro de 2009 – 244 denuncias de pais e nais de alumnos á Consellería de Educación polo estado do CEIP Fermín Bouza Brey. SEN RESPOSTA
 • 18 de Decembro de 2009 – Denuncia da ANPA ao Concello polo estado do CEIP Fermín Bouza Brey. SEN RESPOSTA
 • 18 de Decembro de 2009 – Denuncia da ANPA á Diputación de Pontevedra polo estado do CEIP Fermín Bouza Brey. SEN RESPOSTA
 • 18 de Decembro de 2009 –Denuncia da ANPA á Xefatura Territorial polo estado do CEIP Fermín Bouza Brey. SEN RESPOSTA
 • 18 de Decembro de 2009 – Denuncia da ANPA á Consellería de Educación polo estado do CEIP Fermín Bouza Brey. SEN RESPOSTA
 • 18 de Decembro de 2009 – Solicitude da ANPA á Consellería de Sanidade dunha inspección sanitaria no CEIP Fermín Bouza Brey. SEN RESPOSTA
 • 13 de Maio de 2010 – Solicitude da ANPA á Consellería de Educación dos planos de ampliación do CEIP Fermín Bouza Brey. SEN RESPOSTA
 • 7 de Xuño de 2010 – Reclamación da ANPA ao Concello pola explotación como aparcadoiro no corpus das instalacións do CEIP Fermín Bouza Brey. SEN RESPOSTA
 • 7 de Xuño de 2010 – Solicitude da ANPA ao Concello do acordo de explotación para aparcadoiro no corpus do CEIP Fermín Bouza Brey. SEN RESPOSTA
 • 7 de Xuño de 2010 – Solicitude da ANPA ao Concello das contas da recadación da explotación como aparcadoiro no corpus do CEIP Fermín Bouza Brey. SEN RESPOSTA
 • 13 de Outubro de 2010 – Solicitude da ANPA ao Concello dun técnico que delimite o espazo que ocupará o novo aulario nos terreos do CEIP Fermín Bouza Brey. SEN RESPOSTA
 • 10 de Xaneiro de 2011 - Solicitude da ANPA á Consellería de Educación dos planos de reforma do CEIP Fermín Bouza Brey. SEN RESPOSTA
 • 21 de Febreiro de 2011 – Solicitude da ANPA ao Concello do acordo de explotación para aparcadoiro no corpus 2010 do CEIP Fermín Bouza Brey. SEN RESPOSTA
 • 21 de Febreiro de 2010 – Solicitude da ANPA ao Concello das contas da recadación da explotación como aparcadoiro no corpus 2010 do CEIP Fermín Bouza Brey. SEN RESPOSTA
 • 21 de Febreiro de 2011 – Solicitude ao Concello dunha inspección sanitaria por parte de persoal do ambulatorio no CEIP Fermín Bouza Brey. SEN RESPOSTA


Todas estas solicitudes, reclamacións e denuncias foron entregadas e seladas mediante rexistro de entrada no noso Concello e de todas elas temos comprobante. Non constan nesta relación a morea de chamadas telefónicas, avisos e peticións que facemos constantemente sen que as atendan, posto que non son comprobables.

Consideramos moi grave esta falla de seriedade e consideración para cos pais e nais desta vila de Ponteareas e esiximos ás Administracións que cumplan os trámites legais aos que teñen obriga. Tanto os representantes do Concello como os da Xunta esquecéronse que están ahi para servir aos cidadáns. Esta práctica continuada de ignorar os nosos requerimentos é unha clara mostra do máis absoluto desprezo a ésta asociación, e por extensión, aos pais dos alumnos aos que representa.

Ningún comentario: