xoves, 18 de febreiro de 2016

Borrador de Regulamento de Réxime Interno

Neste curso 2015/2016 a directiva da ANPA Tea confeccionou un borrador de Regulamento de Réxime Interno. Que é isto?

O Regulamento de Réxime Interno é unha norma complementaria dos Estatutos, que vén ampliar, ou complementar a estes en materias non especificadas nos mesmos ou que especificadas, non teñen un desenvolvemento suficientemente amplo. Como tal norma de desenvolvemento, en ningún caso poderá o seu contido ser contrario ao contido estatutario. A existencia deste Regulamento de Réxime Interno non é obrigatoria, pero si conveniente, especialmente naqueles casos en que a redacción estatutaria está rexida por un criterio minimalista.

A vantaxe da súa existencia é que non é obrigatoria a súa inscrición no Rexistro de Asociacións. Habitualmente este documento vén regular, detalladamente, as reunións dos órganos da asociación, o réxime disciplinario e, en xeral, materias que nos Estatutos figuran dun modo superficial.

Este borrador debe ser aprobado en Asemblea Xeral de familias asociadas, pero antes dende a Xunta Directiva damos a posibilidade de participar no mesmo. Para isto, abrimos dende hoxe un prazo de emendas para que todas as familias asociadas poidan tomar parte neste regulamento. Achegamos o borrador coas liñas numeradas e un formulario de emendas para tal fin que podedes cubrir cos datos, as vosas emendas (unha por formulario) de engadido, eliminación ou substitución, a liña a emendar e a argumentación para facer esta emenda. Isto é moi importante, xa que axudará a que se aprobe ou rexeite a emenda.

O prazo de recepción de emendas será de 15 días a partir de hoxe. Podedes deixalas ben cumprimentadas na nosa caixa de correo. Non teremos en conta aquelas emendas que non cheguen en prazo, non veñan no formulario que proporcionamos, non estean ben cubertas ou lles falten datos.

Posteriormente, celebraráse unha Asemblea Xeral de Familias Asociadas para debater e acordar as emendas entre todas.

Ningún comentario: