venres, 25 de abril de 2014

BANCO DE LIBROS

Dende a ANPA Tea e por segundo curso consecutivo, estamos a organizar o Banco de Libros de Texto. O obxectivo é aproveitar ao máximo os libros que aínda estean vixentes e poidan ser reutilizados para o vindeiro curso escolar. Para acadalo precisamos da vosa valiosa colaboración.

Funcionamento do Banco:

  • As familias achegarán os libros ao local da ANPA do centro co impreso cuberto que se achega.
  • Os libros deben estar en bo uso, de 3o de primaria en diante. Tamén pódense recoller libros de lectura obrigada.
  • A antigüidade máxima será de catro cursos.
  • Deben estar vixentes para o curso 2014-2015.
  • As datas de entrega de libros serán dende o 23 ao 27 de xuño en horario de 10 a 12 da mañá.
  • A ANPA fará os lotes segundo os criterios que veñen a continuación e as familias virán recollelos ao noso local.
  • As datas de recollida de libros serán dende o 30 de xuño ao 4 de xullo en horario de 10 a 12 da mañá.
  • A ANPA non se compromete a entregar a totalidade dos libros solicitados.
 
Criterios de adxudicación:

  1. Familias con informe favorable e usuarias de Ponte Solidario con especiais dificultades económicas.
  2. O resto repartiráse entre as familias que resten por orde de inscripción.
MOITAS GRAZAS POLA VOSA AXUDA

Ningún comentario: